آخرین مطالب

فن سانتریفیوژ

برای درک بهتر عملکرد فن سانتریفیوژ بهتر است ابتدا مفهوم “سانتریفیوژ” روشن شود. سانتریفیوژ در لغت به معنای گریز از مرکز می باشد و در

ادامه مطلب »

فن سانتریفیوژ

برای درک بهتر عملکرد فن سانتریفیوژ بهتر است ابتدا مفهوم “سانتریفیوژ” روشن شود. سانتریفیوژ در لغت به معنای گریز از مرکز می باشد و در صنایع مختلف لغت سانتریفیوژ به گوشمان خورده که معمولا معنی یکسانی دارند. بعنوان مثال یک پمپ سانتریفیوژ در صنایع نفت یا آب ، یک سانتریفیوژ در صنایع هسته ای و یا یک فن سانتریفیوژ با اینکه کاربرد آنها تقریبا هیچ ارتباطی به هم ندارند ولی همه آنها از نیروی گریز از مرکز استفاده می کنند. احتمالا برای اولین بار در تاریخ از نیروی گریز از مرکز در شکار حیوانات و یا جنگ ها استفاده می شده که توسط یک ابزار ساده که ما آن را به اسم قلاب سنگ می شناسیم تامین میشده است. همین وسیله ساده را تصور کنید اگر ساق دست فرد استفاده کننده از قلاب سنگ، محور محرک چرخش باشد، قلاب سنگ در راستای عمود به دست فرد و در زاویه ای که فرد می خواهد به سمت هدف پرتاپ می شود. دقیقا همین قاعده در ماشین آلات سانتریفیوژ  پا برجاست. پروانه ای حول یک محور می چرخد و سیال را در حالی که در راستای محور به داخل فن هدایت می کند در راستای عمود به محور و در زوایای مختلف (دلخواه) به بیرون از فن پرتاب میکند. این ساده ترین مثالی است که برای درک اساس کارکرد یک فن سانتریفیوژ میتوان بکار برد. فن های سانتریفیوژ از نظر تامین فشار لازم سیال به سه دسته “فشارپایین”، “فشار متوسط” و “فشارقوی” و از نظر نوع پروانه به سه دسته “بکوارد (رو به عقب)”، “رادیال (شعاعی)” و “فاروارد (رو به جلو)” و همچنین از نظر انتقال قدرت از الکتروموتور به پروانه به سه دسته “کوپل مستقیم”، “شفت و کوپلینگ” و “پولی تسمه” تقسیم بندی می شوند. برای توضیحات بیشتر راجع به هرکدام از دسته بندی های یاد شده به مقاله انواع فن سانتریفیوژ مراجعه کنید.