فن سانتریفیوژ بکوارد: پولی و تسمه

فن سانتریفیوژ بکوارد

فن سانتریفیوژ بکوارد

فن سانتریفیوژ بکوارد: پولی و تسمه
فن سانتریفیوژ بکوارد: پولی و تسمه
Type : BBD
RPM KW Inlet Dia. (mm) Size
750 ~ 1500 0.37 150 250
750 ~ 1500 0.75 200 315
750 ~ 1500 1.1 250 355
750 ~ 1500 1.5 300 400
750 ~ 1500 2.2 300 450
750 ~ 1500 3 350 500
750 ~ 1500 4 400 560
750 ~ 1500 5.5 450 630
750 ~ 1500 7.5 – 11 500 710
750 ~ 1500 11 – 15 550 800
750 ~ 1500 15 – 18.5 – 22 600 900
750 ~ 1500 22 – 30 -37 650 1000

 

Open chat
ارسال پیام از طریق Whatsapp