فن سانتریفیوژ بکوارد کوپل مستقیم ظرفیت بالا

فن سانتریفیوژ بکوارد کوپل مستقیم ظرفیت بالا

فن سانتریفیوژ بکوارد کوپل مستقیم ظرفیت بالا

فن سانتریفیوژ بکوارد کوپل مستقیم ظرفیت بالا
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپل مستقیم ظرفیت بالا
Type : BDDhc
RPM KW Inlet Dia. (mm) Size
3000 0.55 – 0.75 150 250
3000 1.1 – 1.5 200 315
3000 2.2 – 3 250 355
3000 4 – 5.5 250 400
3000 5.5 – 7.5 250 450
3000 7.5 – 11 300 500
3000 11 – 15 300 560
3000 18.5 – 22 350 630
3000 30 – 37 350 710
800
900
1000

 

Open chat
ارسال پیام از طریق Whatsapp