فن سانتریفیوژ کوپل مستقیم فشار قوی : پولی تسمه

فن سانتریفیوژ کوپل مستقیم فشار قوی : پولی تسمه

فن سانتریفیوژ کوپل مستقیم فشار قوی : پولی تسمه

فن سانتریفیوژ کوپل مستقیم فشار قوی : پولی تسمه
فن سانتریفیوژ کوپل مستقیم فشار قوی : پولی تسمه
Type : BDDhp
RPM KW Inlet Dia. (mm) Size
1500 ~ 3000 0.37 – 0.55 100 250
1500 ~ 3000 0.75 – 1.1 100 315
1500 ~ 3000 1.5 – 2.2 150 355
1500 ~ 3000 2.2 – 3 150 400
1500 ~ 3000 3 – 4 200 450
1500 ~ 3000 4 – 5.5 200 500
1500 ~ 3000 5.5 – 7.5 – 11 200 560
1500 ~ 3000 15 – 18.5 250 630
1500 ~ 3000 18.5 – 22 250 710
1500 ~ 3000 22 – 30 300 800
1500 ~ 3000 30 – 37 300 900
1500 ~ 3000 37 – 45 350 1000

 

Open chat
ارسال پیام از طریق Whatsapp