فن های آکسیال سنگین کابینی

فن های آکسیال سنگین کابینی

فن های آکسیال سنگین کابینی

فن های آکسیال سنگین کابینی

که بعنوان تهویه هایی با ظرفیت مکش هوای بالا با فشار متوسط یا پایین مورد استفاده قرار میگیرند.

 

Open chat
ارسال پیام از طریق Whatsapp