فن های آکسیال کانالی کوپل مستقیم و پولی تسمه

فن های آکسیال کانالی کوپل مستقیم و پولی تسمه

فن های آکسیال کانالی کوپل مستقیم و پولی تسمه

فن های آکسیال کانالی کوپل مستقیم و پولی تسمه

جهت تولید ظرفیت بالای مکش هوا همراه با فشار بالا استفاده میشوند

Open chat
ارسال پیام از طریق Whatsapp