هواکش های سقفی برقی

هواکش های سقفی برقی

هواکش های سقفی برقی

هواکش های سقفی برقی

مخصوص مخصوص نصب روی پشت بام. این نوع فن ها می‌توانند از نوع سانتریفیوژ یا آکسیال باشند.

 

Open chat
ارسال پیام از طریق Whatsapp